December 17, 2017074-314-666songkhlaunitedfc@gmail.com

นายนิพนธ์ติดภาระกิจลาออกจากปธ.พร้อมตั้งรองสรรเพชญรักษาการ

Home / / นายนิพนธ์ติดภาระกิจลาออกจากปธ.พร้อมตั้งรองสรรเพชญรักษาการ

หลังจากที่นายนิพนธ์ บุญญามณีประธานสโมสรฟุตบอล
สงขลายูไนเต็ด ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
อีก1ตำแหน่ง ทำให้นายนิพนธ์ บุญญามณี มีภาระกิจที่เพิ่มขึ้น
ในการดูแลกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐานของจังหวัด รวมไปถึง
การเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ และกีฬา
ของผู้พิการในปี2560 เพื่อมิให้กระทบกับงานบริหารของสโมสร
ฟุตบอลสงขลายูไนเต็ด นายนิพนธ์ บุญญามณีจึงได้ขอลาออก
จากตำแหน่งประธานสโมสรพร้อมกับได้แต่งตั้งรองประธานสโมสร
นายสรรเพชญ บุญญามณีทำหน้าที่รักษาการประธานสโมสรไปจน
กว่าจะมีบอร์ดบริหารชุดใหม่
และนอกจากนี้ทางนายนิพนธ์ บุญญามณีนายกสมาคมกีฬาจังหวัด
สงขลาก็ได้ทำหนังสือขอตัวมร.มาซาโตะ ฮายาชิ ไปทำงานร่วม
กับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาในการที่จะไปฝึกสอนนักฟุตบอล
ในระดับเยาวชนเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีต่อไป

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.