December 17, 2017074-314-666songkhlaunitedfc@gmail.com

Chang ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ดขอเชิญเข้าร่วมการ แข่งขันฟุตบอล7คน “Chang Football Sevens”

Home / / Chang ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ดขอเชิญเข้าร่วมการ แข่งขันฟุตบอล7คน “Chang Football Sevens”

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “Chang Football Sevens”

รอบคัดเลือกการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2558

ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่รับสมัคร : ที่อยู่ที่รับสมัคร:สโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ด

ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทร : 0-7431-4666 Fax : 0-7431-5199

การจับสลากประกบคู่แข่งขัน ในวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

เวลา 13.00 น. สถานที่จับสลากประกบคู่ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดสงขลา ภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

ทำการแข่งขัน : วันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

รอบแรก วันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

รอบที่สอง รอบที่สาม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 4-5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

1. จำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม

1.1 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งนักกีฬาได้ทีมละไม่

เกิน 10 คน และไม่น้อยกว่า 8 คน

1.2 สามารถส่งเจ้าหน้าที่ทีมได้ทีมละไม่เกิน 2 คน

2. คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ.2538)

2.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นชาย

2.3 นักกีฬาชาวต่างชาติ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

ทีมละไม่เกิน 2 คน

2.4 ห้ามนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุด โตโยต้าไทยพรีเมียร์

ลีก , ยามาฮ่าลีกวัน , เอไอเอสลีก , ถ้วย ก,ข,ค,ง ที่ลงทำการ

แข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

2.5 ห้ามนักกีฬาฟุตซอล ทีมชาติไทยทุกชุด ฟุตซอลไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก , ดิวิชั่น 1 ที่ลงทำการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทะเบียนรายชื่อ ทะเบียน

รูปถ่าย ของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และหมายเลขเสื้อ ของนักกีฬา

ที่ลงทะเบียน

3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในทะเบียนรูปถ่าย

ไม่รับรูปถ่ายที่ใช้กระดาษธรรมดา

3.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต ฉบับตัวจริง

พร้อมสำเนา และลงนามรับรอง (เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนฉบับ

จริงให้ทันที)

3.4 เงินค่าสมัคร500บาท เงินประกัน 1,000 บาท

4. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

4.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะทำการรับสมัครทีมเข้า

ร่วมการแข่งขันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32 ทีม หากมีทีมสมัครเข้า

แข่งขันน้อยหรือมากกว่า 32 ทีมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการจัดการแข่งขันฯ รอบคัดเลือก เป็นผู้พิจารณา และ

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป

4.2 การแข่งขันในรอบคัดเลือก

รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะใช้วิธีการแข่งขัน แบบแพ้

คัดออก หาทีมที่ชนะ เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป ในการแข่งขัน

แต่ละคู่ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้ว ผลปรากฎว่าเสมอกันใน

เวลาปกติ จะทำการต่อเวลาอีก 5 นาที ทีมใดทำประตูได้ก่อน

จะถือว่าเป็นผู้ชนะ ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไป หากต่อเวลา

แล้วผลปรากฎว่าเสมอกัน จะหาผู้ชนะด้วยการเตะจุดโทษ

ณ จุดเตะโทษ ทีมละ 1 ลูก หากเสมอกันจะเตะต่อไป จนกว่าจะ

ได้ผู้ชนะ ตามกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

ที่สมาคมฯ ได้ประกาศใช้แล้ว

4.3 ผู้เล่นต่างชาติ สามารถลงเล่นในสนามได้ไม่เกิน 1 คน

4.4 ในรอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันคู่ละ 30 นาที

โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆละ15 นาที

พักระหว่างครึ่งไม่เกิน 5 นาที ให้ทั้ง 2 ทีมสลับข้างเปลี่ยนแดน

และทำการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง ต่อไป

4.5 การแข่งขันในรอบคัดเลือก ทีมชนะเลิศ จะได้สิทธิเข้าไป

แข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย และจะได้รับการสนับสนุน

เงินค่าเดินทาง ชุดแข่งขัน+ถุงเท้า ตามที่คณะกรรมการฯกำหนด

ไว้ ในการแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่าง

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558

5. กติกา และการตัดสิน

5.1 ใช้กติกาการแข่งขัน ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

ที่สมาคมฯ ประกาศใช้แล้ว ยกเว้นล้ำหน้า

5.2 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน

ที่ทำหน้าที่ในการแข่งขัน การตัดสินของผู้ตัดสิน ในระหว่างการ

แข่งขันถือเป็นถูกต้องและเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรืออุทธรณ์

ต่อบุคคลที่ 3 ใดๆ มิได้

6. การแข่งขัน

6.1 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องลงทำการแข่งขันตาม วัน เวลา

และสนามแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ กำหนด

ทีมใดลงสนามแข่งขันแล้วเหลือผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน ให้ปรับทีม

นั้นเป็นแพ้ และให้ทีมที่แข่งขันด้วยเป็นผู้ชนะ

6.2 ทีมใดมาถึงสนามแข่งขันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะลงทำกาแข่งขัน

ตามเวลาที่กำหนดให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้และยึดเงินประกันทีม

6.3 ทีมที่จะลงแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องสวมใส่ชุดแข่งขันให้เหมือนกัน

ทั้งทีม ยกเว้นผู้รักษาประตู

อนึ่ง ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน ห้ามนำตรา หรือ เครื่องหมายการค้า

ที่เป็นการประชาสัมพันธ์การขาย หรือเกี่ยวกับการให้สูบบุหรี่

ใส่ลงทำการแข่งขัน

6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ชุด

แข่งขัน ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ โดยให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน ในรอบคัดเลือกจังหวัด และรอบสุดท้ายจะต้องใช้ชุด

แข่งขันที่ไม่มี ตราเครื่องหมายบริษัทฯ การค้าที่มีผลิตภัณฑ์

ลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของฝ่ายจัดการ แข่งขันใส่ลงทำ

การแข่งขัน

6.5 ในกรณีที่ทีมมีเครื่องแต่งกายสีคล้ายกัน ให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันฯหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ดำเนินการให้ทีมที่

มีชื่ออยู่หลัง เป็นทีมที่ต้องเปลี่ยนสีเสื้อ เพื่อความเหมาะสมใน

การตัดสินต่อไป

6.6 ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องมีเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้าย

ให้ชัดเจน ทีมที่แข่งขันจะต้องจัดหามาเอง

6.7 ผู้จัดการทีม หรือ ผู้ฝึกสอนของทีมที่จะเข้าแข่งขันจะต้องส่ง

บัญชีรายชื่อผู้เล่นโดยลำดับหมายเลขให้ ตรงกับหมายเลขที่ได้

ลงทะเบียนไว้ โดยมีผู้เล่นไม่เกิน 7 คนและผู้เล่นสำรองไม่เกิน 3

คน การส่งรายชื่อต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ก่อนเวลา

การแข่งขัน 30 นาที

6.8 ตลอดเวลาการแข่งขัน หรือเวลาต่อเนื่องกับการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ทีมจะต้องประพฤติตน ให้เหมาะสม

กับเป็นนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ทีมที่ดี การละเมิดต่างๆ จะถูก

ผู้ตัดสินคาดโทษ (ใบเหลือง) และหากถูกคาดโทษ 2 ครั้ง

จะติดต่อกัน หรือไม่ก็ตาม หรือ ผู้ตัดสินให้ออกจากการแข่งขัน

(ใบแดง) ให้ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ให้งดเข้าร่วมการ

แข่งขันในนัดต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง

6.9 หากถูกใบแดงที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท หรือเจตนาทำร้าย

คู่แข่งขัน จะถูกพิจารณาลงโทษ ไม่ให้ลงเล่นตลอดการแข่งขัน

6.10 กรณีที่ถูกใบเหลือง จะถูกปรับ 100 บาท ใบแดง 500 บาท

ถ้าเงินประกันทีมน้อยกว่า 1,000 บาท จะต้องนำเงินมาเพิ่มตาม

จำนวนที่ถูกปรับ จนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

6.11 ทีมที่แข่งขันสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ตลอดการแข่งขันผู้เล่น

ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้ว ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาเล่นได้อีก

6.12 ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในรอบคัดเลือก ไม่สามารถลง

ทำการแข่งขันในสนามอื่นๆ ได้อีก

7. การประท้วง

7.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก สามารถที่จะทำการประท้วง

ทีมคู่แข่งขันได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุด

ลงในแมตช์นั้นโดยผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในทะเบียน

รายชื่อในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นผู้ประท้วงด้วย

ตนเอง และต้องทำ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานเอกสาร

ประกอบ ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

7.2 ในกรณีที่มีการประท้วง และได้มีมติการตัดสินอย่างใดแล้ว

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป

8. รางวัลการแข่งขัน รอบคัดเลือก

– ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ( จะได้รับเงินวัน

ชิงชนะเลิศ 10,000 บาท และในวันประชุมทีมแข่งขันในรอบ

ชิงแชมป์ประเทศไทย อีก 10,000 บาท )

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

– ทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ,

เหรียญรางวัลและได้รับสิทธิเดินทางไปสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน

ประเทศอังกฤษ(จำนวนผู้เล่น 10 คนและเจ้าหน้าที่ 2 คน)

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทและ

เหรียญรางวัล

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทและ

เหรียญรางวัล

– ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

9. สิทธิสำหรับทีมที่ได้เป็นตัวแทน ของรอบคัดเลือก เข้าไป

แข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย คณะกรรมการจัดการ

แข่งขันฯ จะจัดสิ่งดังต่อไปนี้ให้ ตามความเหมาะสม

9.1 ค่าเดินทาง

9.2 โรงแรมที่พัก

9.3 อาหาร

9.4 ชุดแข่งขัน

10. การปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน

การถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน และข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมอื่นใดที่คณะกรรมการจัดการ แข่งขันฯ แจ้งและประกาศ

ให้ทราบ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและผู้เข้า

แข่งขันทุกคนจะต้องทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันนี้

โดยเคร่งครัดทุกประการ ไม่ว่ากรณีใดๆจะอ้างว่าได้ กระทำไปโดย

ไม่ทราบระเบียบการฯ นี้ไม่ได้ และหากมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์

ใดๆ เกิดขึ้นนอกเหนือจาก ที่ได้ระบุไว้ในระเบียบการแข่งขันนี้

รวมถึงเรื่องของการกำหนดการแข่งขันให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นยุติจะอุทธรณ์มิได้

11. การใช้ระเบียบการแข่งขันฯนี้ให้ใช้ระเบียบการแข่งขันฯนี้

ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันใน

รอบคัดเลือก

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ดาวโหลดใบสมัครที่

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcdn.fbsbx.com%2Fhphotos-xfa1%2Fv%2Ft59.2708-21%2F10737220_10200388448751182_1018736408_n.doc%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587.doc%3Foh%3Dcd0e780927cf141c30d8f5f1734e1390%26oe%3D54F305D0%26dl%3D1&h=AAQFrZyX4

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.